Sistemi za navodnjavanje i uredjenje travnjaka
Ilije Petrovića 9, Beograd
Pon-Sub: 08:00 - 18:00

Dopunjavanje prirodnih, atmosferskih padavina, adekvatnom količinom vode koja je potebna vašim travnjacima i baštama, najbolje se postiže rasprskivačima. Pored odabira tipa i prečnika rasprskivača, mora se voditi računa i o celokupnom zalivnom sistemu koji se instalira. To podrazumeva projektovanje zalivnog sistema, nalaženje izvođača radova, uklapanje u budžet..

Na šta najviše obratiti pažnju?

RAZLIČITI TIPOVI RASPRSKIVAČA

U zavisnosti od konfiguracije terena koriste se različiti tipovi rasprskivača, koji po konstrukciji mogu:

  • kružni - isporučuju vodu u vidu fine „kiše“ (kapljice vode su manjeg prečnika) i mogu navodnjavati pun krug
  • sektorski - može postavljati na krajevima i uglovima navodnjavanih površina, i na taj način se teže pristupačna mesta mogu zaliti bez gubitaka vode i kvašenja susednih parcela

Rasprskivači za navodnjavanje mogu biti izradjeni od plastike ili metala.

EKONOMIČNA POTROŠNJA VODE

Možda i najvažnija stvar kod navodnjavanja raspršivačima, svakako je potrošnja vode. Prečnici raspšivanja i količina vode zavise od konstrukcije, radnog pritiska, veličine dizne i broja dizni (jedna ili dve). 

Pravilnim odabirom i racionalnom raspodelom rasprskivača, postiže se da se na svakom delu površine rasprši potrebna količina vode. Dobro projektovan zalivni sistem štedi vodu, a samim tim i smanjuje cenu navodnjavanja.

Aqua Point d.o.o. ima u svojoj ponudi najsavremenije rasprskivače svih prečnika i profila - sektorske ili kružne, metalne ili plastične... poznatog svetskog proizvođača opreme za navodnjavanje RAIN BIRD. Time je zagarantovan kvalitet, ekonomičnost i jednostavna upotreba kompletnog zalivnog sistema.

dinamički rasprskivači
statički rasprskivači


img_divider