Sistemi za navodnjavanje i uredjenje travnjaka
Ilije Petrovića 9, Beograd
Pon-Sub: 08:00 - 18:00

Navodnjavanje u holtikulturi podrazumeva različite načine apliciranja vode, od mikronavodnjavanja do sistema navodnjavanja kap po kap, u zavisnosti od potreba različitih sadnica. ovde se posebno mora voditi računa i o mogućem prekomrnom prskanju na zgrade, pešačke staze i trotoare. 

HORTIKULTURNO UREDNJENJE VRTOVA I BAŠTI

 hortikulturno uređenje parkova, vrtova, travnjaka i ostalih zelenih površina, postavljanje tepih trave, sadnja ukrasnog bilja, kao i izrada vrtnih fontana, jezeraca i kamenjara.

PROIZVODI VRHUNSKOG KVALITETA

Veliki izbor kapaljki proizvodjača RAIN BIRD, sa različitim protocimavode, omogućuju prilagođavanje različitim potrebama za navodnjavanjem, od visokog drveća do niskiog rastinja.

navodnjavanje u hortikultri

navodnjavanje u hortikulturi

img_divider